Twee maal 40 jaar lid van Zang & Vriendschap

Tijdens de jaarvergadering zijn er 2 leden van ons koor gehuldigd, beiden vanwege hun 40 – jarig lidmaatschap van Zang & Vriendschap. Gerrie Kalisvaart en Carel de Vor zijn niet alleen al zo lang lid maar hebben ook ieder extra bijdragen aan het koor geleverd en doen dat nu nog steeds. Carel is in het verleden jarenlang secretaris van het bestuur geweest en sinds 3 jaar heeft hij opnieuw deze taak op zich genomen. Daarnaast begeleidt hij het koor met de Batenburgse Dag op het orgel in de Oude Sint Victor kerk. Gerrie is behalve lid van de muziekcommissie degene die de solo’s voor de sopraanpartij op zich neemt. Naast de oorkonde kregen beide leden een glas met een inscriptie en een boeket bloemen.

Gerrie Kalisvaart en Carel de Vor 40 jaar lid van Zang & Vriendschap