over het koor

Zang en Vriendschap werd In 1967 opgericht door Driekus van de Bovenkamp. Tijdens het hoogtepunt bestond het koor uit ongeveer 100 enthousiaste leden, afkomstig uit vele dorpen rondom het stadje Batenburg in het Land van Maas en Waal (waar de zetel van de vereniging is gevestigd). Inmiddels zijn er nog steeds 30 enthousiaste deelnemers met voor elke 4 partijen (sopraan, alt, tenor en bas) voldoende stemmen.

Ons doel is om met onze concertuitvoeringen de klassieke muziek onder aandacht te brengen van een groter publiek, die daar door onbekendheid en/of vooroordelen m.b.t. het genre muziek, niet mee in aanraking komen. Wij denk hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het culturele leven in het Land van Maas en Waal en daarbuiten.

Dit willen wij bereiken door naast de twee concerten die wij elk jaar brengen, ook onze medewerking te verlenen aan de erediensten in de PKN- en Katholieke kerken. Verder geven wij tijdens de Batenburgse dag twee inloopconcerten van ± 30 min. in de Oude Sint-Victorkerk (15e eeuw) te Batenburg. Deze concerten trekken elk jaar meer belangstelling. Bij deze concerten komt het publiek vaak voor het eerst in deze oude kerk en horen ze het prachtige geluid van het De Crane-orgel. Ook kan men dan kennis maken met de grote en soms bewogen geschiedenis van deze kerk.

In afgelopen ruim vijftig jaren hebben wij met vele optredens in binnen- en buitenland flink “aan de weg getimmerd”. Wij zijn op diverse plaatsen een graag geziene gast en worden regelmatig gevraagd om terug te komen voor het geven van een concert.

Om de kwaliteit van het koor te waarborgen wordt van de leden verlangd dat zij op de repetities en concerten aanwezig zijn. De repetities zijn op maandagavond in het dorpshuis “De Batenburcht”, Hoppenhofstraat 12 te Batenburg van 20.00 uur tot 22.00 uur met een pauze van 15 minuten.