Wederom jubilarissen

Tijdens de ledenvergadering van 14 maart jongstleden zijn er opnieuw 2 jubilarissen gehuldigd. Henk van den Heuvel is sinds 50 jaar trouw lid va het koor. Hij kreeg naast een oorkonde en een bos bloemen, een muzieksleutel als beeldje, waar hij heel blij mee was. Annelies de Groen kreeg voor haar 25 – jarig lidmaatschap eveneens een oorkonde en een bos bloemen. Daarnaast ontving zij van de voorzitter een speldje voor haar jubileum.

In de ledenvergadering werd terug gekeken op 2 jaar zonder koorrepetities , maar wel met verschillende ontmoetingen tijdens een etentje of een gezellig samenzijn bij 2 van onze leden in hun prachtige tuin. De secretaris had net als zijn voorganger altijd deed, een jaarverslag op rijm gemaakt. Dat werd door alle aanwezigen zeer gewaardeerd. Tevens zijn de financiën van de afgelopen 2 jaar door de kascommissie goedgekeurd.

Hernieuwde start

Op 31 januari zijn we na 2 jaar weer begonnen met de koorrepetities. Samen met onze nieuwe dirigent Michiel Vanhoecke uit Arnhem zijn we gestart in het spiksplinternieuwe dorpshuis in Batenburg, de Batenburcht. Vanzelfsprekend hebben we moeten wennen aan al het nieuwe. De oefenruimte is de grote gymzaal en heeft een prachtige akoestiek. We hebben een paar mooie muziekstukken gekregen die we instuderen en die ons het plezier in het zingen weer terug hebben geven.

Overlijden voormalig dirigent

Helaas is onze voormalig dirigent Ad Versteden op 29 december 2021 overleden. Hij heeft ons koor op inspirerende wijze en met liefde voor de muziek, gedurende 21 jaar als dirigent begeleid, van 1982 -2003. Door zijn werk in de muziek leidde hij het koor naar een intensieve samenwerking met allerlei musici, waar met veel plezier aan wordt terug gedacht. Ad’s dirigentschap was de glorietijd van het koor dat uitgroeide naar wel 100 leden! In 2003 heeft Ad zijn dirigentschap beëindigd, maar hij bleef wel als zanger bij het koor betrokken.

Jaarlijks begeleidde Ad de concerten in de De Oude Victor kerk in Batenburg, waar hij vol enthousiasme en met veel humor vertelde over achtergronden van liederen, al of niet voorzien met anekdotes uit het verleden van ons koor. Ook bij het jaarlijkse kerstoptreden in St. Joachim en Anna hanteerde Ad met veel zwier en plezier de baton. Tot vorig jaar was Ad, samen met Riet zijn vrouw actief lid van ons koor.

Jubilarissen

In de voorbije periode hebben de koorleden elkaar een aantal keren kunnen ontmoeten: digitaal via Zoom en fysiek op zomeravonden, buiten in een grote tuin van twee van de koorleden. Tijdens de laatst gehouden buiten-bijeenkomst zijn 3 koorleden in het zonnetje gezet. Anneke Geurts (25 jaar lid), Corrie van den Heuvel en Jan Derks (beiden 50 jaar lid) ontvingen de felicitaties met oorkonde, bloemen en een aandenken.

Concert te Wierden.

Op 2e pinksterdag 10 juni 2019 is Zang en Vriendschap op uitnodiging gegaan naar de Molukse Evengelische kerk, de Garedja Indjili Maluku (GIM), in Wierden. Daar werd een zangdienst gehouden met medewerking van verschillende koren. Zang en Vriendschap zong daar “Notre Père” van Maurice Duruflé, (het “Onze vader” in het Frans), “Herr, deine Güte reicht so weit” van A.B.Grell en “Tibie Paiom” van D. Bortnianski.
Verder waren er optredens van Molukse koren uit Nijverdal, Zwolle en Wierden, die in het Maleis hun liederen ten gehore brachten. De leden van ons koor hebben deze zangdienst en het in de middag gehouden optreden van alle koren als zeer warm, verbroederend, gastvrij en gezellig ervaren.