contact

Zang en Vriendschap Batenburg

secretariaat
Sluiskamp 30-05
6605 SK Wijchen
06-47022836
info@zangenvriendschapbatenburg.nl

Repetities maandag 20-22 uur in
de Batenburcht
Hoppenhofstraat 12
6634 AL Batenburg

Gegevens Bank en Kamer van Koophandel: K.v.K. nr: 40145417
NL32RABO0131626248 t.n.v. Zang en Vriendschap, Batenburg