concerten

 

Zondag 15 december:         Kerstconcert (Festival of nine lessons and carols)
                                                in de Nederlands Hervormde kerk
                                                van Bergharen.  Aanvang 16.00 uur.

Maandag 16 december:     In het verpleeghuis “Joachim en Anna” te 
                                               Nijmegen zal voor de cliënten en hun
                                               familieleden het kerstconcert worden uitgevoerd. 

Geef een reactie