concerten

Helaas hebben wij door Corona de afgelopen jaren nauwelijks kunnen  repeteren en daardoor ook geen concerten kunnen geven.